CHIA SẺ KIẾN THỨC

195 Bài viết
0 BÌNH LUẬN

Bài mới nhất

“Không thầy đố mày làm nên” có ý nghĩa gì?

"Không thầy đố mày làm nên" có ý nghĩa gì? Câu tục ngữ "Không thầy đố mày làm nên" là một trong những câu tục...

Giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ:”Học ăn, học nói, học gói, học mở”

Giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ:"Học ăn, học nói, học gói, học mở" Câu tục ngữ "Học ăn, học nói, học gói, học...

Câu tục ngữ “Ăn cháo đá bát” nghĩa là gì?

Câu tục ngữ "Ăn cháo đá bát" nghĩa là gì? Câu tục ngữ "Ăn cháo đá bát" là một câu thành ngữ phổ biến trong...

Câu tục ngữ Việt nam: “Cái nết đánh chết cái đẹp” nghĩa là gì?

Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ Việt nam: "Cái nết đánh chết cái đẹp". "Cái nết": Đây là từ chỉ phẩm hạnh, đức...

Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ Việt nam “Con hơn cha là nhà có phúc”

Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ Việt nam "Con hơn cha là nhà có phúc" Ý nghĩa trực tiếp: "Con hơn cha": Điều...

“Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” nghĩa là gì?

Câu tục ngữ "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng" là một câu nói phổ biến trong văn hóa dân gian Việt Nam,...

Chọn lọc