CHIA SẺ KIẾN THỨC

195 Bài viết
0 BÌNH LUẬN

Bài mới nhất

Câu tục ngữ “Có chí thì nên” có ý nghĩa gì?

Câu tục ngữ "Có chí thì nên" có ý nghĩa gì? Câu tục ngữ "Có chí thì nên" là một lời khuyên dân gian rất...

“Đoàn kết là sức mạnh” có ý nghĩa gì?

"Đoàn kết là sức mạnh" có ý nghĩa gì? Câu tục ngữ "Đoàn kết là sức mạnh" là một nguyên tắc sống quan trọng được...

“Nước đổ đầu vịt” có ý nghĩa gì?

"Nước đổ đầu vịt" có ý nghĩa gì? Câu tục ngữ "Nước đổ đầu vịt" là một thành ngữ phổ biến trong văn hóa Việt...

“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” có ý nghĩa gì?

"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" có ý nghĩa gì? Câu tục ngữ "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" có ý...

“Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” có ý nghĩa gì?

"Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ" có ý nghĩa gì? Câu tục ngữ "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ" trong văn...

“Môi hở răng lạnh” có ý nghĩa gì?

Câu tục ngữ "Môi hở răng lạnh" là một thành ngữ phổ biến trong văn hóa Việt Nam, mang ý nghĩa sâu sắc và...

Chọn lọc