CHIA SẺ KIẾN THỨC

198 Bài viết
0 BÌNH LUẬN

Bài mới nhất

“Đói cho sạch, rách cho thơm” mang ý nghĩa gì?

"Đói cho sạch, rách cho thơm" mang ý nghĩa gì? Câu tục ngữ "Đói cho sạch, rách cho thơm" là một câu nói cổ xưa...

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” có ý nghĩa gì?

"Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" có ý nghĩa gì? Câu tục ngữ Việt Nam "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn"...

“Có làm thì mới có ăn” có ý nghĩa gì?

"Có làm thì mới có ăn" có ý nghĩa gì? Câu tục ngữ "Có làm thì mới có ăn" là một nguyên tắc cơ bản...

Câu tục ngữ “Có chí thì nên” có ý nghĩa gì?

Câu tục ngữ "Có chí thì nên" có ý nghĩa gì? Câu tục ngữ "Có chí thì nên" là một lời khuyên dân gian rất...

“Đoàn kết là sức mạnh” có ý nghĩa gì?

"Đoàn kết là sức mạnh" có ý nghĩa gì? Câu tục ngữ "Đoàn kết là sức mạnh" là một nguyên tắc sống quan trọng được...

“Nước đổ đầu vịt” có ý nghĩa gì?

"Nước đổ đầu vịt" có ý nghĩa gì? Câu tục ngữ "Nước đổ đầu vịt" là một thành ngữ phổ biến trong văn hóa Việt...

Chọn lọc