VÌ SAOTại sao tóc bóng đèn điện khi bị đứt có thể tiếp...

Tại sao tóc bóng đèn điện khi bị đứt có thể tiếp tục gây ra nguy hiểm?

Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy trên các bóng đèn có ghi các dạng chữ chỉ tiêu chuẩn như ”220V – 25W”, “220V – 40W” hoặc “220V -60W”, “220V” chỉ điện áp mà bóng đèn cần khi hoạt động bình thường, tức là điện áp có số quy định là 220 vôn (V). 25W, 40W, 60W thì biểu thị công suất điện tiêu hao khi bóng đèn hoạt động bình thường, tức là công suất đã định lần lượt là 25w, 40W, 60W. Đối với nước ta, các gia đình thường sừ dụng dòng điện 220V. Như vậy bạn sẽ hỏi, tại sao khi nhìn vào các bóng đèn như nhau mà công suất tiêu hao của chúng lại hoàn toàn khác nhau?

Điều này có liên quan đến cấu tạo bên trong của bóng đèn. Điện trở (thường được chế thành từ sợi vôn-phơ-ram) của mỗi loại bóng đèn có trị số trở lực khác nhau. Bóng đèn có trị số trở lực lớn sẽ sinh nhiệt nhiều và có công suất lớn trong một đơn vị thời gian, còn bóng đèn có trị số trở lực nhỏ sẽ sinh nhiệt ít và có công suất nhỏ trong một đơn vị thời gian. Các vật thể trong trạng thái phi chân không đều chịu tác động của áp lực không khí, bóng đèn cũng như vậy. Để làm cho áp suất bên trong và bên ngoài của bóng đèn như nhau và không gây nổ thì phải đưa vào bên trong một lượng khí nhất định.

Do thời gian sừ dụng tương đối dài, sợi vôn-phơ-ram (dây tóc bóng đèn) dễ bị cháy. Sau khi sợi vôn-phơ-ram đã cháy, có người thích dùng tay lay bóng đèn, làm cho sợi vôn-phơ-ram ở trạng thái tiếp xúc giữa hai cực của bóng đèn. Do sợi vôn-phơ-ram không hoàn toàn thẳng tắp, nên có thể ngoắc vào nhau. Nhưng lúc này điểm tiếp xúc của chúng không là điểm đã đứt nửa, độ dài của sợi vôn-pho-ram trở nên ngắn, trị số điện trở của bóng đèn cùng nhỏ đi. Trong tình hình điện áp không thay đổi, thì điện trở nhỏ đi, công suất điện của bóng đèn lớn, sinh nhiệt tăng.

Như chúng ta đã biết, vật thể luôn luôn có hiện tượng nóng nở ra, lạnh co lại, sự phản ứng do thay đổi nhiệt gây ra khi thể tích thay đổi càng rõ ràng hơn. Không khí vốn có trong bóng đèn có thể thích hợp với thể tích khí nóng lên ở điều kiện dây tóc bóng đèn có độ dài bình thường, nhưng sau khi sợi vôn-phơ-ram đứt, nếu tìm cách cho dây tóc bóng đèn nối liền hai cực bóng đèn, lúc này dây tóc bóng đèn ngắn lại nhiệt sinh ra tăng lên rất lớn, làm tăng áp suất trong bóng đèn. Khi áp suất tăng quá lớn, đến mức bóng thủy tinh không chịu đựng nổi nữa, bóng đèn sẽ bị nổ, thủy tinh vỡ sẽ gây thương tích cho con ngươi, vô cùng nguy hiểm. Cho nên, sau khi sợi vôn-phơ-ram (dây tóc bóng đèn) đứt, không nên tiếp tục dùng nó nữa.

CHIA SẺ KIẾN THỨC
195 Bài viết0 BÌNH LUẬN

“Đoàn kết là sức mạnh” có ý nghĩa gì?

"Đoàn kết là sức mạnh" có ý nghĩa gì? Câu tục ngữ "Đoàn kết là sức mạnh" là một nguyên tắc sống quan trọng được...

Cùng chủ đề

Ngẫu nhiên

Chọn lọc