VÌ SAOCông dụng của ti vi màu "hai màn hình" được thực hiện...

Công dụng của ti vi màu “hai màn hình” được thực hiện như thế nào?

Sau khi ti vi màu ra đời, thị trường ti vi màu lại đưa ra sản phẩm mới – ti vi “hai màn hình”. Hình dáng của loại ti vi này giống như các ti vi bình thường khác, nhưng đồng thời xem hai tiết mục. Mở ti vi ra, trên màn huỳnh quang có thể đồng thời xuất hiện hai màn ảnh, tức là màn ảnh lớn và màn ảnh nhỏ. Màn ảnh lớn gọi là “màn ảnh mẹ”, giống như các ti vi thông thường khác vừa có hình ảnh, vừa có âm thanh. Màn hình nhỏ gọi là “màn hình con”, nó xuất hiện ở một góc nào đó của màn hình lớn.

Muốn nghe được tiếng của màn hình con thì phải dùng tai nghe, điều này được thực hiện như thế nào? Ti vi “hai màn hình” sở dĩ đồng thời có hai màn hình ảnh là vì có hai đường tín hiệu độc lập. Đường tín hiệu của màn ảnh mẹ giống như các ti vi thông thường khác; còn đường tín hiệu màn hình con nhiều hơn đường tín hiệu của màn hình mẹ một thiết bị “tồn trữ”. Thiết bị tồn trữ này mang tín hiệu của màn ảnh con, khi chùm điện tử quét qua, sẽ bắt được tín hiệu của màn ảnh con, làm cho màn ảnh lớn và màn ảnh con cùng đồng thời xuất hiện.

Trên màn hình ti vi, màn ảnh mẹ xuất hiện khi chùm điện tử quét qua tín hiệu điện. Nếu màn ảnh con xuất hiện góc phải bên dưới, thì khi chùm điện tử quét đến vị trí tưong ứng góc phải bên dưới, thiết bị tồn trữ của màn ảnh nhỏ lập tức thu được tín hiệu của màn ảnh con, làm cho màn ảnh con dần nổi lên trên bên trong màn cảnh mẹ cho đến khi tín hiệu màn ảnh nhỏ được chùm điện tử quét đến toàn bộ, từ đó sẽ xuất hiện toàn bộ trong màn ảnh mẹ.

Trong các chưong tr’mh truyền hình của ti vi, hai màn hình do một đưòng điện khống chê chuyên môn chỉ huy. Chỉ cần ấn các nút khác nliau, màn ảnh nhỏ sẽ xuất hiện tới các góc khác nhau của màn hình lớn. Do những màn ảnh con xuất hiện rất nhanh, chỉ trong vòng không đến 1% giây, nên mắt người không nhìn thấy màn ảnh con xuất hiện như thế nào.

Sự ra đời của ti vi hai màn hình là đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của con ngưòi, bạn có thể cùng một lúc xem hai chưong trình mà mình yêu thích.

CHIA SẺ KIẾN THỨC
195 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Ngành tái chế tại Việt Nam từ thách thức đến cơ hội

HÀ NỘI – Năm 2024 đánh dấu sự khởi đầu của Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), hứa hẹn một tương...

Cùng chủ đề

Ngẫu nhiên

Chọn lọc